Bemutatkozás

  Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat – biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett és a nevelésbe ideiglenes gondozási helyre került gyermekek teljes körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Önálló életük megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást – utógondozást – biztosít.

  Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást.

  A Nevelőszülői hálózat működtetőjeként

  a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, foglalkoztatási jogviszonyt létesít vele,

  szakmai tanácsadást biztosít,

  folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában.

       A

  „Margaréta” Gyermekotthon,

  „Biztos Kiút” Gyermekotthon „Nefelejcs” Lakásotthona,

  „Háromszínvirág” Gyermekotthon,

  „Százszorszép” Gyermekotthon „Ipolyparti Fészek” Lakásotthona

  intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják a nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, integrált elhelyezéssel a különleges szükségletűnek minősített ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai egységek utógondozást biztosítanak a volt nevelésbe vett gyermekek nagykorúvá válása után.

   

  A „Biztos Kiút” Gyermekotthon „Napraforgó” Csoportja biztosítja a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást.

  A „Fészek” Gyermekotthon

       a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett 12-18 éves gyermekeket, fiatalokat, testvérpár esetén a 12 év alatti gyermekeket,

       b) átmeneti gondozás keretében – ideiglenes jelleggel – állapotának megfelelő gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.

  A „Margaréta” Gyermekotthon biztosítja a nevelésbe vett gyermekek és szükség esetén a nevelésbe vett gyermekek – 0-3 éves korú – gyermekvédelmi szakellátásba vett gyermeke számára is a teljes körű ellátást.

  A „Százszorszép” Gyermekotthon Szátokiszakmai egysége biztosítja az enyhe fokban értelmi sérült és a középsúlyos értelmi fogyatékosak számára a különleges-, és utógondozói ellátást 8+8 férőhelyen.

  A nevelőszülői hálózat – aszolgáltatói nyilvántartásszerint – biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását is.

   

  Utógondozói ellátás

            a)         „Margaréta Gyermekotthon,

            b)         „Biztos Kiút” Gyermekotthon „Nefelejcs” Lakásotthona,

            c)         „Háromszínvirág” Gyermekotthon lakásotthonai és a külső férőhely,

            d)        Nevelőszülői Hálózat,

            e)         „Százszorszép” Gyermekotthon,

  mint intézményegységek, ellátóhelyek – a gyámhivatal által elrendelt, szükséglethez igazodó – utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára.

   

  Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: TGYSZ)

  A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében:

  a) a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakvéleményt és elhelyezési javaslatokat,

  b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét.

   

  A TGYSZ:

              a) gyámi hálózatot működtet, gyermekvédelmi gyámokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok személyére,

  b) a gyermekvédelmi gyámokon keresztül ellenőrzi a nevelésbe vett gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását, tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában,

  Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:

            a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket,

  b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálatát,

  c) lezárult örökbefogadás után nyomon követést végez.

  Támogatott közvetítői feladatokat lát el.

            Szaktanácsadás keretében

  a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést,

  b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

  Nyilvántartás vezet

  a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási napjaikról, az üres férőhelyekről,

  b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről, gyermekotthonokról,

  c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, illetve örökbe fogadható gyermekekről, valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről,

  d) a gyermekvédelmi gyámi feladatokra kirendelhető személyekről.

  Szakértői bizottságot és ügyeleti szolgálatot működtet.

  Jogi tanácsadást biztosít.

   
  © 2017 MGYVK
  A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.