„Biztos Kiút” program, a Nógrád megyei gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek, fiatalok önálló életkezdésének javításáért”

  EFOP-1.2.7-16-2017-00012. azonosítószámú projekt

  A projekt megvalósítása által a célt, a Nógrád megyében szakellátásban nevelkedő, hátrányos helyzetű családokból kiemelt gyermekek, fiatalok számára egy komplex program megvalósítása megtörtént, a vállalt feladatokat és indikátorokat teljesítettük. 205 fő gyermeket sikerült a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe bevonnunk, a vállalt indikátor 180 fő volt.  A programok hozzájárultak az ellátottak önfenntartó képességének fejlődéséhez, a családi életre való alkalmasságuk javításához, segítette a gyermek- és lakásotthonaiban, valamint nevelőszülőnél élő gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését, szociális kompetenciáik erősítését, családi életre való felkészülésüket,  támogatta önálló életkezdésüket.

  A projekt erősítette a nevelt gyermekek- és fiatalok kapcsolatát családjukkal, a bevont ellátottak 25 %-ának hozzátartozóit bevontuk a programba. illetve 40 fő szakember együttműködése, felkészítése is megvalósult, az önkéntesek bevonására is sor kerül.

  A pályázatban tervezett tevékenységek időtartamát módosítottuk, eredetileg 15 hónap volt, a módosítással a megvalósítás 20 hónap lett, 2017. július 1- től 2019. február 28-ig tartott.

  A megvalósított szakmai tartalom bemutatása:

  1.            Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

  •               Pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozat  

  2 csoportban (Salgótarján, Szátok helyszínen) összesen 20 fő részvételével,  2017. augusztus  – 2017. október 31.

  •             Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat, 2 csoportban (Salgótarján, Szátok helyszínen) összesen 20 fő részvételével

  2017. október 15 – 2017. december 15.

  •             Szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat, 2 csoportban (Salgótarján, Szátok helyszínen) összesen 20 fő részvételével, 2017. december 15 – 2018. február 15.

  • Szenvedélybetegség prevencióját célzó programsorozat - Foci foglalkozások

  24 fő részvételével Salgótarjáni helyszínen, 2018. október 1 – december 18. között (8 x 2 óra foglalkozás és 1 alkalommal 2 órás focitorna került megrendezésre.

  •             Szexuális felvilágosító célú programsorozat a gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő gondozottak számára  4 csoportban összesen 32 fő részvételével 2018. július 1 – július 31. között.

  •             Internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozat

  2018. február – március, összesen 24 fő bevonásával,  2 csoportban Szátokon és Salgótarjánban.

  •             „Nyárbúcsúztató” rendezvény - hétvégén szombaton került lebonyolításra Salgótarjánban a Strandfürdő területén 2017. szeptember 2.  195 fő részvételével

  •             „Nyárköszöntő” rendezvény - hétvégén vasárnap került lebonyolításra, 2018. június 17.-én 195 fő részvételével a salgótarjáni sportcentrumban.

  • „Tavaszváró” rendezvény (A rendezvényt a projektben közreműködő szakemberek és önkéntes gyermekek, fiatalok valósították meg.) Salgótarjánban, 2019. február 23. 60 fő részvételével.

  •             Meseterápiás foglalkozás

  2 csoportban 2017. szeptember 1 – 2017. november 30.  és 2018. szeptember - 2018. október között összesen 18 fő bevonásával.

  •             Családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői szerepek, gyermekvállalás

  2018. március 15 – 2018. május 31. és 2018. augusztus -2019. január között hétvégén, szombati napokon került lebonyolításra 4 csoportban, összesen 40 fő részvételével.

  2.            Választható önállóan támogatható tevékenységek

  Gyermekek számára szervezett tevékenységek

  •             Egyéni pszichoterápia (1 hónapos rövidterápia és 3 hónapos nyílt végű terápia)

       2018. január 1 – 2018. szeptember 15. között került lebonyolításra.

  •             Önsegítő vagy kortárs segítő, közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások - Lovas tanyai foglalkozások  2018.augusztus 6- augusztus 10. 20 fő részvételével  Salgótarjánban.

  •             Modern tánc foglalkozások  Szátokon 2018. április – június 15,  fő gyermek

  •             Drámapedagógiai foglalkozások  2018. január – 2018. június között Salgótarjánban 15 fő bevonásával.

  • Drámapedagógiai foglalkozásokhoz kapcsolódóan Vers- és mesemondó verseny lebonyolítása

  2018. április 26. 50 fő részvételével

   

   

   

   

  3.            Választható önállóan nem támogatható tevékenységek

  Szemináriumok keretében a pályázat ismertetése, programelemenkénti átbeszélése a megvalósításban résztvevő szakemberek, illetve az intézményben dolgozó, gyermekekkel foglalkozó gondozók, nevelők felkészítése, külső helyszínen 2017. július hóban 40 fő szakember.

  Az intézmény által ellátott, a projekt célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára önkéntes tevékenységre való felkészítés 2017. július hó 25 fő önkéntes.

  A program folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő táborok, egy- vagy többnapos kirándulások, programok szervezése a gyermekek, utógondozottak, utógondozói ellátottak számára.

  •   Lovas tábor 6 nap/5 éjszaka

       2018. augusztus 21 - augusztus 26.  Mátranovák-Cserpuszta, 20 fő.

  •   Drámapedagógiai tábor 6 nap/5 éjszaka

        2018. július 6 – július 11. Mezőkövesd, 20 fő.

  •             Egynapos kirándulás 6 alkalommal 40 fő részére

  2018. március 13.  - Miskolc  Csodamalom Bábszínház, városnézés

  2018. április 20. - Eger Színház, városnézés. („Csodatükör „előadás)

  2018. május 18. („Két úr szolgája”), november („Mátyás király juhásza”), december („Illatszertár)- Eger Színház, városnézés

  2018. augusztus 23.- Komárom, Lovas színház és városnézés

  A megvalósított programok jelenléti íveit, szakmai tartalmát, a készített fotókat beszámolónkhoz mellékeljük.

  4.            A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó további feladatok teljesülése

  A projekt megvalósításához szükséges eszközök, a programelemekhez kapcsolódó egyéb anyagok beszerzése

  2017. július - 2019. február

  Projektmenedzsmenti és szakmai vezetői feladatok

  2017. július – 2019. február

  Kötelező nyilvánosság biztosítása, honlapon (mgyvk.hu) történő megjelenés

  2017. július – 2019. február

   

  A projetk szakmai terve
     
     

   

   
   
   
   

  A program két csoportban 2 helyszínen Salgótarjánban és Szátokon került lebonyolításra.

  A program célja volt a célcsoport körében a kooperációs- és kommunikációs képességek fejlesztése. A gyermekek közvetlen emberi kommunikációval, a másik emberrel való együttműködéssel kapcsolatos képesség területeinek  fejlesztése megtörtént, a közös tevékenységek és játékos feladatok, szituációk során. A program által a gyermekek, fiatalok megfelelő önértékelési képességük fejlődtek, mely által kooperatívan, kommunikatívan tudnak közeledni társaik és a külső kapcsolataik felé.

  A választott darab tartalma miatt elsősorban a nevelőszülőnél élő kisebb gyermekeket (összesen 40 fő), szerveztünk a 2018. március 13-án a miskolci Csodamalom Bábszínház „Manógyár” című előadására. A másfél órás színházi darabot valamennyi gyermek nagyon élvezte. A bábszínház után a „Mini-manó” játszóházban önfeledt játékkal, ugrálással engedték szabadjára azt a feszültséget, ami hosszú utazás majd a színház során felgyülemlett. A gyermekeket a nevelőszülők önkéntes tevékenység keretében kísérték el a színházba.

  Három hónapos nyílt végű terápia tünethordozó nevelőotthonban és nevelőszülőnél nevelkedő ellátottak számára.

  A programban jelenleg 7 gyermek vesz részt. A terápiát 6 gyermek esetében február első és második hetében indítottuk, egy gyermek ellátása március végén (03.23) kezdődött.

  A jelenleg terápiába vett gyermekek életkori megoszlása:

  7-10 évesek: 3 gyermek

  11-14 évesek: 3 gyermek 15-17 évesek. 1 gyermek

  A programsorozatot teljes körű ismeret átadás, bővítés célzattal terveztük. A két helyszín között különbség mutatkozott az érdeklődés, ismeret között. A salgótarjáni helyszínen résztvevő gyerekek, nagyobb figyelmet fordítottak az ismeretek meghallgatására, aktívabban vettek részt a foglalkozásokon.

  A szátoki helyszínen nagy örömmel fogadtak a gyerekek, azonban a konkrét ismeretátadás nehézkesebben ment. 

  Mindkét csoportra elmondható, hogy alapvető hiányosságok mutatkoznak a szerhasználat terén. Az ismereteik az alapvető, korosztályuknak megfelelő szintet sem érik el. Nem ismerik a különböző szereket, alapvető különbséget nem tudnak tenni még a legális illegális szavak között sem.

  1 / 2 oldal

  © 2017 MGYVK
  A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.